MALTEPE TİCARET MESLEK VE ANADOLU TİCARET MESLEKİ LİSESİ
2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VERİTABANI DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARIDIR.  A GRUBU

 

1.         Aşağıdakilerden hangisi büyük işletmelerde kullanılabilecek veritabanı programlarından biridir?
A) Access
B) FileMaker
C) Firebird
D) Oracle

2.         Aşağıdakilerden hangisi internet tabanlı kullanılan veritabanlarından biridir?
A) Microsoft SQL
    B) FileMaker
C) Sybase        
          D) Oracle

3.         Access’da kayıt silmek için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır?
A) CTRL+F1
B) CTRL+(+)
C) CTRL+F2
D) CTRL+(-)

4.         Hangisi bir soru sorarak tablo sonuç bilgilerini ekrana getirir?
A) Sorgu
B) Tablo
C) Form
D) Rapor

5.         Tablolardaki sütunlara ne ad verilir?
A) Satır  
B) Kayıt
C) Alan 
D) Hücre

6.         Hangisi veri tabanı veya açık pencereyi kapatan kısa yoldur?
A) Ctrl+ (–)
B) Ctrl+ W
C) Ctrl+ X
D) Ctrl+ Q

7.         Hangi veri türü verilerini diğer tablodan almayı sağlar?
A) Metin
B) Köprü
C) Arama sihirbazı
D) Otomatik sayı

8.         Bir veri tabanında mutlaka bulunması gereken nesne hangisidir?
A) Tablo
B) Form
C) Sorgu
D) Rapor

9.         Veri türleri ile ilgili hangisi doğrudur?
A) Evet/Hayır veri türüne kan grubu (0, A, B…) girilebilir.
B) Ders notu bilgisini “Not” veri türü ile girilebilir.
C) Metin veri türüne özgeçmiş bilgisi girilebilir.
D) Tarih/Saat alanına “24/01/1956” gibi veri girilebilir.

10.       Not veri türü ne için kullanılır?
A) Birden fazla cümleden oluşan uzun metin eklemek için
B) Bir kayda elektronik posta adresi eklemek için
C) 255 karakteri aşmayan kısa metinler eklemek için
D) Bir Word belgesini kayda eklemek için

11.       Aşağıdakilerden hangisi Ondalık alan boyutu değeri olabilir?
A) 10.000  
B) 102,5
C) 125000  
D) -2

12.       Aşağıdakilerden hangisi bir alan özelliği değildir?
A) Renk
B) Biçim
C) Alan boyutu
D) Sıralı

13.       Aşağıdakilerden hangisi ile açılan kutu ile bilgi girişi yapılabilir?
A) Not 
B) Köprü
C) OLE Nesnesi
D) Arama Sihirbazı

14.       Aşağıdakilerden hangisi birincil anahtar alanı için uygun değildir?
A) Otomatik sayı
B) Sigorta numarası
C) Doğum Tarihi   
D) Fatura numarası

15.       Aşağıdakilerden hangisi form ve raporların bilgi kaynağı olamaz?
A) Sorgu 
B) Sayfa
C) Form  
D) Tablo

16.       Aşağıdakilerden hangisi Byte alan boyutu değeri olabilir?
A) -125 
B) 2,5
C) 25
D) 355

17.       Bir metin alanının biçim özelliğine > yazılırsa ne olur?
A) Girilen tüm karakterlerin büyük harf olması gerekir.
B) Girilen tüm karakterlerin sayı olması gerekir
C) Girilen bilgi büyük harf olarak gösterilir
D) Girilen bilgi büyük yazı tipinde harf olarak gösterilir.

18.       Aşağıdakilerden hangisinde Giriş Maskesinde kullanılan “?” nin anlamı doğru verilmiştir?
A) Bu konuma tek bir sayı girmeniz gerekir
B) Bu konuma tek basamaklar isteğe bağlıdır
C) Bu konuma tek bir harf girmeniz gerekir
D) Bu konuma tek harfler isteğe bağlıdır.

19.       Aşağıdakilerden hangisinde Giriş Maskesinde kullanılan “0” nin anlamı doğru verilmiştir?
A) Bu konuma tek bir sayı girmeniz gerekir
B) Bu konuma tek basamaklar isteğe bağlıdır
C) Bu konuma tek bir harf girmeniz gerekir
D) bu konuma tek harfler isteğe bağlıdır.

20.       Bir alanın geçerlilik kuralına > 0 yazılır ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) En az bir sayı girilmesi zorunludur
B) Girilen değer sıfırdan farklı olmalıdır
C) Girilen bilgi büyük harf ile gösterilir
D) Bu hücreye 0 dan küçük sayı girilemez


21.       Aşağıda verilen iki tablo arasındaki ilişki türü nedir? Sebeplerini açıklayınız.
Öğrenci Devamsızlık Tablosu


OKUL NO

TARİH

DEVAM DURUMU

107

12/01/2010

GELMEDİ

109

13/01/2010

GELDİ

107

14/01/2010

GELDİ

Öğrenci Listesi


OKUL NO

ÖĞRENCİ ADI

EV TELEFONU

106

AHMET YILMAZ

111 11 11

107

VELİ YILAR

222 22 22

109

OKAN YILDI

333 33 33

 

22.       Evet / Hayır alan türü nedir? Örnek vererek açıklayınız.

23.       Sıralı alan özelliğini açıklayınız.

24. Sıfır Uzunluk İzni özelliği nedir açıklayınız.

 

 

Ders Öğretmeni Deniz ARMUTLU hepinize başarılar diler!

1-20. sorular 4 puan, 21-24. Sorular 5 puandır Sınav süresi  40 dakikadır

 

Yandex.Metrica