1.   Aşağıdakilerden hangisi FAT16 için doğru değildir?
A) Ana dizinde en fazla 512 dosya olabilir
B) Bir partisyon en fazla 2 GB olabilir
C) Windows 95 döneminde kullanılmıştır
D) Bir dosya en fazla 4 GB olabilir

2.   Aşağıdakilerden hangisi FAT32 için doğru değildir?
A) Bir partisyon en fazla 2 TB olabilir
B) Ana dizinde en fazla 512 dosya olabilir
C) Bir dosya en fazla 4 GB olabilir
D) Windows 95 döneminde kullanılmıştır

3.   Aşağıdakilerden hangisi NTFS için doğru değildir?
A) Bir partisyon en fazla 2 TB olabilir
B) Diğer dosya sistemlerinden daha güvenlidir
C) Bir dosya en fazla 16 GB olabilir
D) Dosya sıkıştırma özelliğini içerir

4.   Bilgisayarda yüklü olan her türlü bilgininin saklandığı birime ne ad verilir?
A) Sürücü                         B) Byte
C) Dosya                           D) Klasör

5.   Rom bellekte bulanan çok kısa ve işletim sisteminin yüklenmesini gerçekleştiren program hangisidir?
A) Himem                        B) Swap file
C) Smartdrive                   D) Bootstrap Loader

6.   Bir Ethernet kartında üretim sırasında karta yazılan ve değiştirilemeyen numaraya ne denir?
a. MAC                             b. CRC
c. BNC                              d. CSMA/CD

7.   Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemi kurmak için gerekli değildir?
a. CD ROM                       b. Ekran Kartı
c. Klavye                           d. Ses Kartı

8.   Sürücüleri elle yüklemek için Denetim Masasından hangi seçenek kullanılır?
a. Program Ekle               b. Sistem
c. Donanım Ekle               d. Yönetimsel Araçlar

9.   Bilgisayara bağlı olan donanımlar sürücülerini görebilmek için Denetim Masasından hangi seçenek kullanılır?
a. Program Ekle               b. Sistem
c. Donanım Ekle               d. Yönetimsel Araçlar

10. Bilgisayarınızla ilgili ayarları yapmak için aşağıdaki pencerelerden hangisini seçmeniz gerekir?
a. Ayarlar                         b. Çalıştır
c. Denetim Masası          d. Programlar

11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile bilgisayarınız bir etki alanına üye yapabilirsiniz?
a. Görüntü-Ayarlar         
b. İnternet Seçenekleri
c. Yönetimsel Araçlar-Hizmetler   
d. Sistem-Bilgisayar Adı

12. Aşağıdaki pencerelerden hangisi ile bilgisayarınızdaki donanımlar arasında bir çakışma olup olmadığını anlayabilirsiniz?
a. Zamanlanmış Görevler-Donanımlar
b. Yönetimsel Araçlar – Olay Görüntüleyici
c. Sistem – Donanım
d. Program Ekle Kaldır

13. Aşağıdakilerden hangisi ile işletim sisteminde bir sorun çıktığında kişisel veri dosyalarınızı kaybetmeden bilgisayarınızı bir önceki duruma geri yüklemede kullanabilirsiniz?
a. Sistem Geri Yükleme  b. Güncelleştirme
c. Kayıt Defteri                 d. Güvenli Kip

14. Windows XP diğer bir XP makinesine yardım için başvurmanızı diğer makinedeki kullanıcının sizin bilgisayarınıza bağlanarak kontrol etmesini ve problem çözmesini sağlayan bileşen aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sistem – Gelişmiş
b. Yönetimsel Araçlar – Bilgisayar Yönetimi
c. Yönetimsel Araçlar – Bileşen Hizmetleri
d. Sistem - Uzak

15. Aşağıdakilerden hangisinde yazıcılar en yavaştan en hızlıya doğru sıralanmıştır.
A)   Mürekkep Püskürtmeli – Lazer – İğne Uçlu
B)   Lazer  - Mürekkep Püskürtmeli - İğne Uçlu
C)   İğne Uçlu – Lazer - Mürekkep Püskürtmeli
D)   İğne Uçlu - Mürekkep Püskürtmeli – Lazer

16. Aşağıdaki yazıcı türlerinden hangisinde toner kullanılır?
A) Mürekkep Püskürtmeli   B) Lazer
C) İğne Uçlu                        D) Çok Fonksiyonlu Yazıcı

17.           Parelel Port ve Seri Port ile ilgili verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?
a)   Paralel Portta aynı anda birden fazla bit verisi gönderilebilir
b)   Seri port paralel porttan her zaman hızlıdır
c)   Seri Portta veriler birbirinin ardı sıra iletilir
d)   Paralel porta yazıcı bağlanabilir

18. Aşağıdakilerden hangisi ile ekran çözünürlüğü değişitirilir?
a. Görüntü - Temalar      b. Görüntü - Görünüm
c. Görüntü - Ayarlar         d. Görüntü - Masaüstü

19. İşletim sistemi başlatılırken yüklenecek olan dll dosyalarını, aygıt sürücülerini, başlangıç anında ve MSDOS tabanlı programlarda kullanılacak olan ayarların kaydedildiği dosya aşağıdakilerden hangisidir?
a. Win.ini                         b. Boot.ini
c. System.ini                    d. Msconfig

20. Bellek yetmediğinde Windows sabit diskinizi bellek gibi kullanır. Bu belleğin boyutunu nereden arttırabiliriz?
a. Zamanlanmış Görevler – Bellek
b. İnternet Seçenekleri - Gelişmiş
c. Görüntü - Özellikler
d. Sistem  - Gelişmiş

21. Windows kendi yapılandırma bilgilerini ……… denilen bir veri tabanında tutar. Burada her bir kullanıcının profili, sistem donanımı, yüklü programlar ve özellik ayarları ile ilgili bilgiler bulunur. Buraya ulaşmak için  ……… seçilir.
Boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. Kayıt defteri, Başlat – Çalıştır - Regedit
b. Regedit, Başlat – Ayarlar – Denetim Masası
c. Sistem, Başlat – Çalıştır - System
d. Msconfig, Başlat – Ayarlar- Denetim Masası

22. Windows açıldığı andan kapandığı ana kadar birçok olayı kaydeden birim aşağıdakilerden hangisidir?
a. Hizmetler                     b. Bilgisayar Yönetimi
c. Bilişen Hizmetleri        d. Olay Görüntüleyici

23. Yerel bilgisayarlar için parola, hesap kilitleme, denetim, IP güvenlik, kullanıcı hakları atama gibi güvenlik ayarlarının yapıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
a. Veri Kaynakları                            b. Sistem
c. Yerel Güvenlik İlkesi                    d. Ağ Yönetimi

24. Bilgisayarınıza yüklenmiş Web sayfasına ait dosyaları aşağıdakilerden hangisi ile silebilirsiniz?
a. İnternet Seçenekleri – Gelişmiş
b. İnternet Özellikleri - Bağlantılar
c. İnternet Seçenekleri - Genel
d. İnternet Seçenekleri – Güvenlik

25. Zararlı olan sitelere kişilerin erişmesini önleyen bileşen aşağıdakilerden hangisidir?
a. İnternet Seçenekleri – Gizlilik
b. İnternet Seçenekleri - İçerik
c. İnternet Seçenekleri - Güvenlik
d. İnternet Seçenekleri – Bağlantılar

26. Bilgisayarınızda kurulu olan bir programı kaldırmak için en iyi yol aşağıdakilerden hangisidir?
a. Program Ekle – Kaldır        b. Sistem
c. Zamanlanmış Görevler      d. Yönetimsel Araçlar

Aşağıdaki soruları Doğru / Yanlış olarak değerlendiriniz.

27. Macintosh işletim sistemi Macintosh bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazırlanmış bir işletim sistemi yazılımıdır.

.

28. Servis paketleri bilgisayarımızda kurulu işletim sistemini iyileştirmek amacıyla kullanılır.

.

29. İşletim sisteminde yer alan Otomatik Güncelleme özelliği işletim sisteminin belli zaman aralıklarıyla otomatik güncellenmesi amacıyla kullanılır.

.

30. İşletim sistemlerinde açılış sırası kurulum önceliğine göre belirlenir ve daha sonra değiştirilemez.

.

31. TV Kartlarını kullanmak için sürücüsünü yüklemek yeterlidir.

.

32. Bir dosyanın içinde saklanan bilginin türü dosya adına bakılarak belirlenir.

.

 

Anakartın görüntüsü

33. Yukarı resimdeki 4 nolu şekli açıklayınız:

 

Anakartını Arka Paneli

34. Yukarı resimdeki 4 nolu şekli açıklayınız.   :

35. IRQ nedir? Açıklayınız

 

36. 800x1500 piksel çözünürlüğündeki  bir resim kaç Megapikseldir? Hesaplayınız.

37. Disk boot failure, insert system disk and press enter yazılı hatasının sebeplerini ve çözümünü yazınız.

38.           15.000 MB kaç KB dır?

39. Doğrudan Bellek Erişimi (DMA) nedir? Açıklayınız.

40. Çalışabilir dosya uzantılarını yazınız?

 


Yandex.Metrica